"פרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן" היא פרשת חטיפתם והיעלמותם של אלפי פעוטות מקרב משפחות עולים חדשים, בעיקר מקרב עולים מתימן אך גם מעיראק, תוניס, מרוקו, מדינות הבלקן ועוד, סביב קום המדינה ובעיקר בשנות ה-50. להורים נאמר כי ילדיהם נפטרו, אולם התינוקות נחטפו ונמסרו לאימוץ בארץ ובחו"ל, לעיתים תמורת כסף רב. בארכיון זה תוכלו להיחשף לעדויות, הן של המשפחות והן של החטופים.