אורה וחיים בן שפרוט

הודיעו להורים שהילדה חולה, אחרי יום הודיעו שלקחו אותה לבדיקה בירושלים ואחרי יום הודיעו שנפטרה. לאבי נמסרה חבילת סמרטוטים עם "משהו" בתוכה ואמרו לו שיקבור אותה, הוא כמובן לא בדק מה בחבילה, בשל אמונתו העיוורת במערכת. אי אפשר לשפוט אותו, הכאב היה נוראי.

שלמה בן שפרוט