מכלוף אלן כהן

אחי מכלוף כהן מכלוף נולד בתאריך 19.8.1953 במרוקו, השם מכלוף ניתן לו בארץ, שמו המקורי בלידתו היא אלן (Alen). הוריי, דוד ואסתר כהן ז"ל עלו ארצה אם אחי אלן, עם אחותי הבכורה, סבי וסבתי, ב-20 בפברואר 1956 באנייה "ירושלים" והגיעו אל חצור הגלילית. באותה שנה, 1956, אושפז אחי מכלוף בבי"ח פוריה בהיותו בן 3 שנים. הוריי לא ישבו באופן קבוע ליד מיטתו, כיוון שאמי הייתה אחרי לידה בה אני נולדתי (ב-12.5.56) ולא יכלה לעזוב אותי, ואבי התחיל בדיוק לעבוד.

בבואם לבקרו בביה"ח מצאו מיטה ריקה. כששאלו היכן ילדם, נאמר להם כי נפטר. כשביקשו לראות גופה ולקבור אותו, נאמר להם שהם דאגו לקבורתו, והופנו
לבית העלמין בטבריה, שם פגשו אדם אשר הצביע להם על קבר מסוים ואמר להם ששם הוא קבור. הוריי חזרו הביתה בוכים וישבו שבעה. בזמנו הוריי לא חשדו במאומה, כנראה שהיו תמימים, האמינו שעלו לארץ ישראל הקדושה והטהורה.

הוריי התגוררו במהלך כל השנים בחצור הגלילית ושם נקברו, אני גדלתי על הסיפור הזה.

בשנת 1994 כאשר הנושא התעורר, הוריי כבר לא היו בחיים. אחותי הבכורה ואני קישרנו בין הסיפורים ששמענו מהתקשורת לסיפור שגדלנו עליו: "אישפוז, הורים מגיעים מוצאים מיטה ריקה, שואלים את ביה"ח היכן הילד, נאמר כי נפטר, מבקשים לראות גופה לקחתה לקבורה, נאמר להם כי הם קברו אותו...וכו'...". פניתי אז לכל הערכאות והגעתי למבוי סתום: פניתי לביה"ח פוריה, לא מצאו שום חומר עליו. פניתי לבית העלמין בטבריה, אל מר זינגר, לא נמצא קבר ולא כל רישום. פניתי למשרד הפנים, שלחו אלי תעודת פטירה עם פרטים לא מדויקים - השם משובש, נרשם אילן ולא אלן, תאריך עברי לא זהה לתאריך לועזי, במקום תשי"ז שזה 1956, רשמו שנת תש"ג. בשיחה טלפונית עם מנהל גנזך מרכזי בירושלים, יהודה צוברי, בה הערתי ותיקנתי את טעויותיהם, זה, שלח אלי תעודה שניה עם שינויים עפ"י הפרטים שאני נתתי לו,

לימים הבנתי שבארץ שמו הרשמי היה מכלוף משום שבזמן הקליטה בארץ נטען כי השם אלן אינו שם עברי. אמי הציעה את השם מכלוף על שם אביה, וזה התקבל וכך הוא נרשם ונקרא במסמכים רשמיים. אם כך הכיצד שלחו תעודת פטירה עם השם שאני אמרתי בשיחה הטלפונית ולא עם השם הנכון?

סיבת הפטירה בתעודה לא היתה ברורה. מאחותי שהיתה אז בת 10 שנים הבנתי שהוא נולד עם מום בלב ונאמר להוריי ע"י בית החולים פוריה, שבהגיעו לגיל 5 יצטרך לעבור ניתוח בצרפת, אך לא נמסר שהוא במצב של סכנת חיים.

בתקופה שהחלתי לבדוק הנושא, פרצה פרשת "משולם", כל הנושא לא טופל כראוי וכך התעלומה נשארה ללא מענה. בימים אלה בו שוב פרצה והתעוררה הפרשה והחלטתי שוב לטפל בנושא. אלה הממצאים שהגעתי אליהם היום:

  1. פניתי אל משרד הדתות, חברת קדישא בטבריה, בקשתי נבדקה ביסודיות ע"י מנהל בית העלמין הישן בטבריה מר מקייס מרדכי, והתשובה שקבלתי היא: " אין מידע לגבי קבורתו ואין שום עדות כי אכן נקבר בזמנו בטבריה". פניתי למוקד של משרד הדתות, ואני ממתינה לתשובתם.

  2. פניתי אל משרד הפנים באינטרנט בבקשה לתעודת פטירה עם פירוט סיבת הפטירה של אחי מכלוף וכן של אמי. לגבי אמי, קיבלתי מיד תשובה שתעודתה נשלחה אלי בדואר. התשובה לגבי בקשת תעודת אחי היתה: "להשלמת בקשתך לקבלת שירות מרשות האוכלוסין וההגירה, עלייך להגיע ללשכת הרשות הקרובה למקום מגוריך". ניגשתי לשם, נאמר לי שהנושא דורש בירור. ביקשתי מהפקידה לדעת פרטים, אמרה כי היא לא יכולה למסור לי פרטים. הבטיחה שיתקשרו אלי, מאחר ולא התקשרו פניתי לפניות הציבור באתר משרד הפנים, ואז התקשרה אלי פקידה, אמרה כי התעודה בדרך אלי, קבלתי תעודה עם שם משובש, לא אלן ולא מכלוף אלא מקלוף, וללא תאריך לידה.

  3. פניתי לבי"ח פוריה, למח' פניות הציבור, העברתי חומר וקבלתי גליון אשפוז חלקי ולא משכנע.

  4. פניתי למשרד הדתות, פניות הציבור, אני ממתינה להתייחסות ותשובות.

נותרתי עם שאלות רבות:

  1. מדוע לא הודיעו להוריי כי נפטר ומדוע קברו אותו ללא נוכחותם וידיעתם?

  2. מדוע הקבר לא קיים ולא נמצא?

  3. מדוע הונפקו שלוש תעודות פטירה משובשות ושונות האחת מהשנייה?

  4. מדוע גליון האשפוז שלו בפורייה לוקה בחסר (כמפורט מעלה)?

אנחנו עדיין מחכים לתשובות.

בבואם לבקרו בביה"ח מצאו מיטה ריקה. כששאלו היכן ילדם, נאמר להם כי נפטר. כשביקשו לראות גופה ולקבור אותו, נאמר להם שהם דאגו לקבורתו, והופנו
לבית העלמין בטבריה, שם פגשו אדם אשר הצביע להם על קבר מסוים ואמר להם ששם הוא קבור. הוריי חזרו הביתה בוכים וישבו שבעה. בזמנו הוריי לא חשדו במאומה, כנראה שהיו תמימים, האמינו שעלו לארץ ישראל הקדושה והטהורה.פניתי אז לכל הערכאות והגעתי למבוי סתום: פניתי לביה"ח פוריה, לא מצאו שום חומר עליו. פניתי לבית העלמין בטבריה, אל מר זינגר, לא נמצא קבר ולא כל רישום. פניתי למשרד הפנים, שלחו אלי תעודת פטירה עם פרטים לא מדויקים - השם משובש, נרשם אילן ולא אלן, תאריך עברי לא זהה לתאריך לועזי, במקום תשי"ז שזה 1956, רשמו שנת תש"ג. בשיחה טלפונית עם מנהל גנזך מרכזי בירושלים, יהודה צוברי, בה הערתי ותיקנתי את טעויותיהם, זה, שלח אלי תעודה שניה עם שינויים עפ"י הפרטים שאני נתתי לו,