"פרשת ילדי תימן, מזרח ובלקן" היא פרשת חטיפתם והיעלמותם של אלפי פעוטות מקרב משפחות עולים חדשים, בעיקר מתימן אך גם מעיראק, תוניס, מרוקו, מדינות הבלקן ועוד, בעיקר בשנות ה-50. להורים נאמר כי ילדיהם נפטרו, אולם הם לא ראו גופה ולא קבר. ברבות הימים התברר כי חלק מהילדים נמסרו לאימוץ וחלקם - לא נודע מה עלה בגורלם עד היום. בארכיון זה תוכלו להיחשף לעדויות הנוגעות לפרשה, של משפחות, חטופים ואנשי צוות שהיו מעורבים בחטיפות