Pepiniére בית ילדים במרסיי
אימהות
איתנים, ירושלים
אסף הרופא (סרפנד), צריפין
בית הדגל (בית החולים של המיסיון האנגלי), ירושלים
בית הילדים של ויצ"ו
בית חולים לא רשמי באילת
בית יולדות מולדה, חיפה
בית יולדות, קרית שמונה
בית ילדים ויצ"ו, ירושלים
בית פיינסטון, רמות השבים
גן ילדים, מעברת ראש העין
דג'אני (צהלון), יפו
הדסה, תל אביב
זמנהוף, תל אביב
מחנה העולים קונדלינאס, מרסיי
רמב"ם, חיפה
שוויצר, טבריה