ג'מיל ונביהה לוי

הורי עלו מעיראק בשנת 1950 וגרו בבית עולים בפרדס חנה. מחנה ג' מספר 44. היתה לנו אחות בשם טובה לוי נולדה בשנת 1957 בבית חולים ברנדס בחדרה. יום אחד היא לא הרגישה טוב. אמא לקחה אותה לבית חולים בחדרה ואחרי מספר ימים הגיעו למחנה ואמרו להם שהיא נפטרה. הם בכו מאוד ואמא שלי אמרה איך נפטרה איפה כל כך מהר. לא היה קבר לא היה הלויה כל הזמן במשך שנים דיברה על הילדה שהיתה יפה מאוד וכל הזמן בכתה ואמרה. אפילו אין קבר כאב לנו מאוד. אבל היינו תמימים רק עכשיו שהתעורר הסיפור של ילדי תימן. אמרנו. כנראה גם אותה לקחו אם אין קבר. זה. אפשרי. לי קוראים יפה אזולאי ילידת 1956 שם המשפחה של. הורי. ג׳מל ונביה לוי (לבי). אפשר שבמשרד הפנים כותבים כך.

יפה אזולאי