זכריה ומזל מדמון

נולדתי עם אחי התאום ישראל מדמון בבית החולים בבלינסון בפתח תקווה. אני הייתי קצת חולה ואחי היה בריא. בבית החולים הציעו לאמי שדווקא הוא יישאר אצלם ואני אלך עם ההורים. אמי שאלה למה לא להשאיר את התינוקת החולה להשגחה והם אמרו ככה יהיה לך יותר קל. אבא שלי היה מגיע לבקר כל הזמן את התאום שהושאר. יום אחד אמרו לו הילד מת. אבי ביקש לראות את הגופה ולקבור אותה. אמרו לו קברנו כבר. אבא שלי האמין להם בעינים עצומות.

שושנה אלוני