שלמה ובתיה מויאל

בתיה ילידת הארץ ושלמה יליד מרוקו שעלה ב 1949 התגוררו באילת לאחר חתונתם. בשנת 1961, כאשר ישנה כבר אחות אחת בבית בשם יעל שהייתה בת שנה, בתיה ילדה את בנה בחודש השישי להריון.

לאמא נאמר כי הילד חייב להישלח לפגיה במרכז הארץ ואכן הוא נשלח. לאחר זמן מה נמסר לה כי התינוק לא שרד ונפטר.

בתיה ושלמה לא הספיקו לקבוע את שם הילד ולא קיבלו שום תעודת פטירה או מסמך מבית החולים. למרות כל זאת, קיבלו במשך השנים צווי גיוס, שיחות מביטוח לאומי, מבנק וממוסדות נוספים – ומחפשים את חנוך מויאל. בבירורים מול משרד הפנים הכתובת שמופיעה תחתיו היא הכתובת של בית ההורים באילת.

אמי בתיה עודנה בחיים ורוצה לראותו,

לימור מלול