לאה ושלום מסעוד

הילדה מרגלית אחותנו הייתה בת ארבעה חודשים ונלקחה לבית החולים הדס בתל אביב לאחר שהיו לה כאבי בטן. כשאבי הגיע לשם אמרו לו שהילדה מתה ושהם קברו אותה. לא הייתה תעודת פטירה ולא קבר. ההורים עלו מתימן וכנראה האמינו לצוות מתמימותם. לא חשבו שרופא ישקר להם.

ההורים עלו מתימן וכנראה האמינו לצוות מתמימותם. לא חשבו שרופא ישקר להם.