יצחק וסולטנה סרוסי

ההורים שלי הגיעו לישראל בשנה 1849עם 2 אחיות שלי. זוהר, התינוקת, בגיל 9 חודשים נפלה למשכב ונלקחה על ידי רופא, ככל הנראה למרפאה קרובה.ה
כשההורים רצו להיראות אותה אמרו להם שהתינוקת נפטרה. הם לא ראו אותה אפילו מתה ואמרו שהיא קבר נקברה מבלי לא לדעת איפה.

שמה: Fabienne Zouhar Seroussi