אביבה ביבי

עדותה של אביבה ביבי שעבדה כאחות בהדסה בין השנים 54-52:

היו ילדים שנותרו בבית החולים ולא ניתן היה לאתר אותם. נמסרו לויצ״ו
אחות מקשרת בשם שפרה בירנברג - אמו של אליקיים רובינשטיין - עסקה בשחרור הילדים למוסדות נוספים פרט לויצ״ו.
כמעט לא היו מקרי מוות במחלקה בזמן שעבדה שם והיא אינה יודעת לאילו מוסדות אחרים נשלחו הילדים.
ברוב המקרים הילדים היו ממוצא ספרדי וכשההורים הגיעו לא מסרו להם פרטים מדויקים.
ילדים הגיעו ממחנות העולים והאחיות העניקו להם שמות משלהם.
אחות אחראית במחלקה אימצה ילד בעל חזות כהה כנראה באמצעות המחלקה.
עובדות סוציאליות ניסו ככל הנראה לחטוף את אחיותיה כשהגיעו לארץ מעירק. אביה גרש אותן.