תמר ויצחק מעטוף
  • Country of Origin: Yemen
  • Complaint Submitted to a Committee: Shalgi, Kadmi