תמר ויצחק מעטוף
  • ארץ מוצא: תימן
  • הוגשה תלונה לועדה: קדמי, שלגי