חנינה ואוסייף בוכריס
  • Country of Origin: Tunisia
  • Year of Kidnapping: 1949
  • Complaint Submitted to a Committee: No