אליהו וכרמלית צפניה (פרחה שמאי)
  • Country of Origin: Iraq
  • Year of Kidnapping: 1953
  • Place of Residence: Jaffa
  • Hospital: Dajani, Jaffa
  • Complaint Submitted to a Committee: No