פרחה אברהם ועזרא אגאי
  • Country of Origin: Iraq
  • Year of Kidnapping: 1953
  • Hospital: Dajani, Jaffa
  • Complaint Submitted to a Committee: No