ציפורה ומרדכי ירושלמי

לציפורה ומרדכי ירושלמי, יוצאי איראן, נמסר בבית החולים כי התינוקת שאושפזה אצלם מתה אולם במסמכי האשפוז שנתגלו למשפחה בשנים האחרונות נכתב בבירור כי: ״הילדה עוזבת את המחלקה במצב כללי טוב.״ במסמך מצורף נוסף מודים בבית החולים שאין כמובן שום מסמכי פטירה (מצרף בתמונה) ועל פי רישומי המדינה הילדה עזבה את הארץ בשנת 63׳.

עשרות שנים היו ההורים שבורים לנוכח המקרה. מאז הלכו לעולם מנסים ילדיהם - אבי ומרים - לקבל סיוע מהמדינה אולם בקשתם כי ההיעלמות תיחקר לא נענית.

יש לציין כי על בית החולים רמב״ם קיימות תלונות רבות מספור על היעלמויות ילדים.


״עד מתי נסבול״ אמרה לי מרים בעצב וסבל, ״עד מתי?..״