שמחה ויוסף טוויג

דליה נולדה בשנת 1953 בבית החולים מאיר בכפר סבא. מספר חודשים לאחר שנולדה, כשאנחנו במחנה העולים בפרדסיה ו, נאמר לנו כי עליה להתאשפז מכיוון שיש לה הקאות ושלשולים. אנחנו לא שמנו לב למשהו כזה אבל נעננו לדרישה. אחרי שאושפזה נמסר לנו כי מתה. נערכה הלוויה בנוכחתנו, כך לפחות נאמר לנו, אך מכיוון שאנחנו עיוורים וכבדי ראייה מעולם לא יכולנו לוודא שמה שאומרים לנו שקורה אכן מתרחש... בדיעבד לא נמצא קבר ולא רישום כלשהו במשרד הפנים על הילדה כלל וכלל.

יוסף טוויג

אחרי שאושפזה נמסר לנו כי מתה. נערכה הלוויה בנוכחותנו, כך לפחות נאמר לנו, אך מכיוון שאנחנו עיוורים וכבדי ראייה מעולם לא יכולנו לוודא שמה שאומרים לנו שקורה אכן מתרחש... בדיעבד לא נמצא קבר ולא רישום כלשהו במשרד הפנים על הילדה כלל וכלל.