שלום ושולמית שיאחי
  • שם הילד\ה: שדרה שיאחי
  • ארץ מוצא: תימן
  • שנת חטיפה: 1954
  • הוגשה תלונה לועדה: בהלול-מינקובסקי, שלגי, קדמי