שרה וזכריה צעירי

שרה וזכריה צעירי עלו מתימן בפברואר 1937. ירדנה נולדה בשנת 42 ובשנת 47 לערך חלתה והועברה להדסה בתל אביב. שם הבריאה אבל מכיון שאבי המשפחה חלה בשחפת ואושפז נותרה הילדה בידי צוות האחיות בכדי לסייע למשפחה. לאחר מספר חודשים הועברה למוסד זהה בירושלים (כנראה הדסה אך האחים אינם זוכרים בדיוק). באחד מביקוריה שם שמעה האם שרה את אחת המטפלות פונה בנוכחותה לירדנה הקטנה: ״איך את כזאת בהירה ויפה ואמך כזו שחורה ומכוערת?״... ירדנה הקטנה לא נשארה חייבת: ״זאת אמא שלי והיא יפה ואני אוהבת אותה.״ כשבאה לבקר בפעם הבאה נמסר לה כי באה לשווא שכן הילדה מתה. שרה חזרה לביתה אבלה וחפוית ראש. המשפחה לא סיפרה לאב על הבשורה כדי לא להרע את מצבו. לאחד הדודים שהגיע לברר את פשר הדברים הראו תלולית עפר בהר הזיתים: פה נקברה, טענו בפניו. בחיפושם השני מסרו להם כי על החלקה הקטנה כבר נסלל כביש.

האב נפטר לאחר זמן קצר והאם שרה נפטרה בשנת 2002. היא לא פסקה מלהזכיר את בתה שנעלמה עד יומה האחרון, לחלום עליה, לחלום שהיא קוראת לה. לפני שנה חלם אחד האחים כי היא נכנסת בפתח הבית.

אליהו נפתלי ואבנר צעירי

האם שרה נפטרה בשנת 2002. היא לא פסקה מלהזכיר את בתה שנעלמה עד יומה האחרון, לחלום עליה, לחלום שהיא קוראת לה.