שלום ושרה בריאמיאן

להלן פרטי אחי דוד בראהמיאן שנולד 3.9.53 ת.ז. 051855971באסף הרופא באר יעקב ואשר נחטף מבית חולים תל השומר בשנת 1954 אימי זצ"ל ילדה ילד יפיפיה בהיר עם עיניים כחולות ואושפז בגלל התקררות נאמר לאימי כי הבריא והוא יכול להשתחרר למחרת ואכן היא ואבי זצ"ל הגיעו ונאמר להם כי בנם נפטר אימי ואבי לא האמינו כלל בכו צעקו לא עזר להם ניתן לאבי שק מאחר ולא הבין עברית לא ידע כיצד להביע תסכולו שהתברר כי היה שם צמר גפן מיום זה הרגישו שהשמיים נפלו עליהם מאחר והוא הבן שנולד לאחר 4הבנים שנפטרו בפרס בגלל המצב הקשה שהיה שם לכן עלו לארץ עם 4 בנותיהם ב1952 אימי נפלה למשכב ואני הבת שושנה רחל ואחי שיבדל לחיים טובים אהרון נולדנו למציאות כואבת וקשה אימי חלתה ונפטרה בצער עמוק כי ידעה והרגישה כי בנה חי גם אבי הצדיק לא השלים עם הגזירה ונפטר אחריה לפני מספר שנים החלטתי שוב לברר וקיבלתי תעודת לידה ותעודת פטירה ולתדהמתי כתוב כי אחי נפטר ב1962 בבירור עם המועצה הדתית והרבנות הפנו אותי לטבריה רמלה וגם לירושלים וכמובן אין שום תיעוד לפטירה לרבות מצבה ומקום הקבורה דיברתי בזמנו עם הרב הגאון הצדיק הרב מרדכי אליהו זצ"ל והוא חיזק את ידינו ואמר להמשיך לחפש לא להרפות ניסיתי בכל הערוצים ועד עתה הכל לוטה בערפל והנה אתם עמותת עמרם הרמתם את הכפפה והחלטת להוציא לאור את החושך שהיה מנת חלקם של משפחות רבות ועל כך תבואו על הברכה ומחזקים את ידיכם ותצליחו בהוצאה לאור את האמת ברכת ד' איתכם ותבואו על שכרכם אמן.

מצ"ב תמונות ההורים ז"ל ולהבדיל האחיות והאח של משפחתנו בהוקרה מכל הלב שושי נציגת המשפחה אם ישנם פרטים נשמח לשמוע.