סלמן ושוזט מועלם

לכל מאן דבעאי

שמי רחל כהל (שם משפחתי מבית הורי מעלם.

שם אבי סלאמן מעלם ת.ז. 4758431

שם אמי שוזט מעלם ת.ז. 4758432

עלינו ארצה מעיראק בשנת 1951. שיכנו אותנו באוהלים במעברת כפר אונו שלימים נקראת קרית אונו.

למיטב זכרוני בסוף שנת 1952 או תחילת 1953 אמי קרעה ללדת זה היה יום שבת , הגיע אמבולנס ולקח אותה לבית-יולדות בקריה בתל-אביב.

למחרת נסע אבי לבית היולדות בקריה לברר מה קורה עם אמי.

ולפי דבריו של אבא שסיפר לנו בבכי הרופאים שאלו אותו כמה ילדים יש לך והוא ענה להם חמישה ילדים . ואז הרופאים ענו לו – נולד בן והילד מת ושבקש לראות גופה של הילד שמת. אמרו לו שאין גופה והוא ביקש לדעת היכן הוא קבור אמרו לו שאין קבר ותגיד תודה שהצלנו את אשתך.

בתמימותנו האמנו לסיפור ושעלה הסיפור של חטופי ילדי תימן בתקשורת , אז עלה לנו הרהור

שהילד נחטף כמו הסיפור של ילדי תימן.

אנחנו רוצים לדעת מה עלה בגורלו.