סעדיה ונעמי עצמי

סבא וסבתא עלו מתימן בשנת 1950. בשדה התעופה ביקשו לקחת מהם את התינוק: אחות הגיע העד אליהם ודרשה לקבל אותו לידיה. סבא וסבתא כבר שמעו סיפורים וסרבו לדרישה. האחות איימה עליהם כי אם לא ימסרו לה את התינוק לא יקבלו תלושי מזון. הם עמדו בסירובם. סבא וסבתא מספרים כאן כי מאותו רגע החליטו לא להשאיר את התינוק בלי השגחה של אחד מהם.

תומר מליחי

האחות איימה עליהם כי אם לא ימסרו לה את התינוק לא יקבלו תלושי מזון.