רובין ונקדם יוכננוב


14.6.74 יום שישי אמי ילדה בן הלידה הייתה קשה זה מה שהבנתי . אבא לא נכח בלידה . אחרי הלידה לא הראו לאמא את הילד כשאמא שאלה איפה הילד אמרו שידברו עם בעלה .
מוצש אבא הגיע אמא בוכיה אמרה שלא ראתה את הילד ולא אומרים לה כלום אז אבא הלך לשאול ואז אמרו לו שהילד עם מום והועבר לתל השומר אבא אמר שרוצה לראות את הילד
ביום ראשון נסעו לתל השומר שם אמרו שהילד נפטר . אבא ביקש לראות את הילד בהתחלה לא רצו להראות לו ואז הראו לו תינוק מת ומרו שכבר הם יקברו אותו . זו גרסה אחת שאבא סיפר
גירסה שנייה שאבא סיפר שאמרו לו שהתינוק מת בדרך באמבולנס ואז הייתה לוויה של חייל וקברו אותו יחד עם החייל .