רפאל מזרחי

בשנת 48/9 נלקח דוֹדִי, רפאל מזרחי, שהיה בן כשלוש שנים עם צינון קל וחום לבית החולים הדסה הישן על ידי סבתי שמחה מזרחי ז"ל. האחיות השאירו אותו לאשפוז לילה וביקשו מסבתי ללכת הביתה. כאשר חזרה סבתי למחרת היום נאמר לי כי הילד נפטר אך בית החולים סירב למסור לה הוכחה לכך וכן סירב למסור את הגופה לצרכי קבורה.

כתובת המגורים באותה עת היתה רח' נסים בכר (מס' 8 כמדומני) בירושלים. באותה עת סבתי כבר היתה אלמנה ומטופלת בעוד ילדים - סבי עבוד מזרחי ז"ל, שעלה לארץ מעיראק דרך סוריה, נהרג על ידי הבריטים בתאריך 21/4/1947 ומונצח באנדרטה בהר הרצל. בשל כך, לסבתי לא היו כלים להתמודד עם בית החולים בדרישה להמציא הוכחה לטענה כי הילד נפטר ולקבל את גופתו של הילד לצרכי קבורה. לדף ההנצחה של עבוד מזרחי

מאז ועד היום אין למשפחה שמץ של מושג מה עלה בגורל הילד.

עובדיה מזרחי