משה ומרים אהרון

אחי "אשר " שנעלם בבית חולים תל השומר בשנת 1951 יממה לאחר שאימי עליה השלום אישפזה אותו בשל קשיי נשימה חזרה לבקר ושם נאמר לה כי הוא מת, כל זה היה מיד עם עלייתם של הורי לארץ ישראל. נתנו לאמא חבילת בגדים, אלו הבגדים שלו, אמרו לה, הוא מת, קחי את הבגדים ולכי.
כשנה לאחר מקרה זה נולדתי אני ונקראתי על שמו של "הנפטר", כל זה לא מנע מהרשויות השונות לזמן אותו לבי"ס וצה"ל ולכל המחויבות האזרחיות השונות בחירות וכו' , בשנת 1981 ביקשתי לברר במשרד הפנים על פי מספר הזיהוי שלו את שעלה בגורלו ושם ניתן לי מסמך רשמי בו היה כתוב "האזרח איבד קשר עם השלטונות" שום פרטים על מוות אך תעודת פטירה לא הוזכר.
תעודת פטירה מבית החולים תל השומר וכתובת קבר מחברה קדישה הייתה זאת ללא כל התאמה לרשויות במשרד הפנים.

אתמול 30-05-2016 אספתי את עצמי והתיצבתי שוב במשרד הפנים לברר על פי מספר הזיהוי את שעלה בגורלו ,במחשב משרד הפנים אין כל פרטים אודות כתובת כלשהיא בעשרות השנים האחרונות וגם אין איזכור על פטירה אלא "כתובת ידועה אחרונה מעברת סקיה ב' " ו- " האזרח נגרע מהרשומות" לשאלתי הכיצד זה ייתכן נענתי כי "מי שלא ניסקר במיפקד בשנת 1962 כך הוא מוגדר ברשומות".
הווה אומר הגדרת הסטטוס שלו תוקנה רטרואקטיבית לשנת 62 (בשנת 81 הוגדר כמנותק קשר).
הדבר מסביר את הקשר שניקשר על ידי לא מעט גורמים וממשיך לפעום בכל מה שקשור להיעלמותם של פעוטות באותם ימים.

נתנו לאמא חבילת בגדים ואמרו לה: אלו הבגדים שלו. הוא מת, קחי אותם ולכי הביתה.