מכתב שכתב מאיר לוי, מנהל מדור הקליטה בעין שמר לעיתון מעריב, 1966 (באדיבות דר׳ עמוס נוי):

"מאמרו של מר יוסף צוריאל - "12 אימהות מחפשות את ילדיהן" ('מעריב מיום י"א בניסן) – הוא מאמר מזעזע. היעלמותם של תינוקות ממחנות עולים, והיאלמם של אישים ומוסדות ציבור עד כה נוכח טרגדיה זו – אומרים דרשני. לו קרה דבר כזה לא אצל יוצאי תימן – ספק אם היתה שתיקה והשתקה כזאת.

בזמנו הייתי מנהל מדור קליטה במחנה העולים "עין שמר" וברצוני לחוות דעתי על העניין.

על היעלמם של ילדים מבית התינוקות שבמחנה נודע לנו בחודשים הראשונים של קיום המחנה, כאשר היו באים אלינו הורים ממורמרים ונבוכים, ושואלים: היכן ילדינו? עניין בית התינוקות לא היה כידוע, לא בתפקידנו ולא בסמכותנו, ואף-על־פי-כן עשינו כל אשר ביכולתנו לסייע למצוא את ילדיהם. היתה גם פנייה בזמנו אל מרכז מחלקת הקליטה בתל-אביב, שכתוצאה ממנה בא מר יונג לעין־שמר, במיוחד, לשם בירור העניין. הובעה חרדה לגורל הילדים, אולם ספק אם נעשה המאמץ הדרוש - מצד גורמים ציבוריים מוסמכים למצוא את הילדים, או לפחות לפענח את חידת היעלמם.

מר צוריאל מספר שהיתה כאילו כתובת מרכזית בכל הנוגע "לעלייה המונית זו‭."‬ לא היתה אז, ואין גם היום, שום כתובת מרכזית כזאת. הכתובת האחת והיחידה היתה אז הסוכנות ומר חיים צדוק שעליו הוטל ריכוז כל העול הכבד של קליטת חמישים אלף עולים בתקופה קצרה מאוד.

מר ח. צדוק אומר, לפי אותו מאמר, שאינו מעלה על דעתו שאחות "קיבלה כסף תמורת מסירת תינוק לאימוץ‭."‬ אין איש רוצה חלילה להטיל שום חשד באותן אחיות או מטפלות שעבדו אז בבית התינוקות אף על פי כן מאליה צצה השאלה הנוקבת: להיכן נעלמו הילדים? ולמי, חוץ מן האחיות והעובדות הייתה גישה אל בית התינוקות? והאם לא היה זה מחובתן לדאוג לשלומם של הילדים, יחד עם המוסדות ששלחו אותן?

ואולם המעניין ביותר בכל הפרשה הזאת הוא דבר אחר, שראוי לחקירה ולתשומת לב: לא מבית עולים אחד נעלמו ילדים! מכמה בתי עולים נעלמו תינוקות, באותו אורח מסתורי וזה כשלעצמו מעורר חשד וחשש שמא יד אחת אירגנה את חטיפת הילדים ומסירתם למשפחות, או אפילו הברחתם אל מחוץ לגבולות המדינה. על כל פנים, פרשה עגומה זו, ראוי שתתברר ותיחקר חקירה ציבורית מוסמכת. ברור שדבר זה לא יוכל לצאת לפועל בלי יוזמה מצד הנוגעים בדבר ובראשם המשפחות הנפגעות עצמן שראוי שיתארגנו למטרה זו ולא יסמכו על אחרים, שעד כה לא עשו כלום וגם להבא ספק גדול אם יעשו."

מאיר לוי, גבעתיים. 17.4.1966