מלכה (מלוק) ושלום תם

התינוק נולד באסף הרופא כנראה ב1953 ונולד קטן לכן אמא היתה כל יום מבקרת אותו בבית חולים והוא התפתח יפה מה עוד שהרופא אמר לה שעוד כמה ימים תוכל לקחת אותו ולעשות לו ברית. למרות זאת הגיעו יום אחד ואז נאמר להם כמו לרוב האמהות שילדיהם נעלמו שהילד נפטר והם יכולים להראות להם היכן הוא קבור.

בתמונה זה אבא ושני האחים שלי.