״הנידון: החזרת ילדים חולים שנתקבלו מן המחנות - קרו מקרים שילדים עזבו את בתי החולים מבלי שהגיעו חזרה להוריהם. כנראה שנמצאו אנשים זריזים שהיו מעוניינים לאמץ ילדים. ההורים "השכולים" חיפשו את ילדיהם ואינם ...״
ציטוט מתוך המכתב שכתב דוקטור ליכטינג לבתי החולים הממשלתיים באפריל 1950.

באותן שנים נשלחים מכתבים של התאחדות התימנים שמתריעים על היעלמות תינוקות. נראה כי החוזר הנ"ל נשלח במקביל וללא ידיעת ארגוני עולי תימן.

חשוב לא פחות לספר את סיפורו של המסמך הזה: המסמך אותר בארכיון על ידי עו"ד עופר כוחי, אשר ניסה להעביר אותו לידי ועדת החקירה הממלכתית בזמן עבודתה. לאחר שחשף את המסמך, נאסר עליו להיכנס לארכיונים אותם חקר, הוא אף לא הוזמן להגיש עדות בוועדה וגם מאמריו בעיתונות הופסקו.