״הנידון: החזרת ילדים חולים שנתקבלו מן המחנות - קרו מקרים שילדים עזבו את בתי החולים מבלי שהגיעו חזרה להוריהם. כנראה שנמצאו אנשים זריזים שהיו מעוניינים לאמץ ילדים.״
הנה המכתב שכתב דוקטור ליכטינג לכל בתי החולים הממשלתיים באפריל 1950.
חשוב לציין כי החוזר נשלח במקביל וכמובן ללא ידיעה למכתבים של התאחדות התימנים לשר המשטרה ולבן גוריון על העלמויות ילדים מבתי החולים, וחשוב לא פחות לספר אל סיפורו של המסמך הזה: עורך הדין שמצא את המסמך בשנית היה עופר כוחי שניסה להעביר אותו לידי ועדת החקירה הממלכתית בזמן עבודתה. בתמורה אסרו עליו להיכנס לארכיונים שחקר (פקידים של מדינת ישראל אם זה לא ברור מספיק), הוא לא הוזמן להגיש עדות בוועדה וגם מאמריו בעיתונות הופסקו.