זהרה ויחיא גהרי

הוריי זהרה ויחיא גהרי, עלו מתימן, מהעיר תנעם. במקור שם משפחתנו היה תנעמי אבל מאחר ותנעם הייתה ממוקמת בין שני הרים, עם נחל, היו מגיעים מפעם לפעם פורעים שאיימו על העיר. אביו של סבי, הצליח להניס אותם והציל את העיר, כך שהמוסלמים אמרו עליו שהוא גהר, כלומר הציל את העיר ומשם שם משפחתנו גהרי.

הגענו למעברת עין שמר בשנת 1949 ומשם לראש העין, היינו באותה התקופה שלושה ילדים כולל יהודה, זה שנחטף. שם התינוק יהודה נשאר בבית תינוקות כמו כל הילדים, אמי זהרה הייתה מגיעה להניק אותו עד שיום אחד אמרו לה שהוא מת וזהו. לא הראו לה גופה ולא שום דבר.

דוד גהרי, אחיו