אסתר ורוני יחיא אסייג

בסוף שנת 1949 אמי ילדה בן בפרדס חנה אמרו להורים מזל טוב יש לכם בן לאחר שלושה ימים אמרו להם שהוא נפטר שאלתי את אבי ראית אותו או קברת אותו אמר לי שלא. העדנו בועדת קדמי.