דבורה ומורדכי יוסף פור

בשנת חמישים ואחת נולדו לדבורה ומרדכי שתי תאומות - ריקי ומלכה. לאחר חודשיים נלקחה מלכה לבית החולים בלינסון לטיפול לאחר שהיו לה שלשולים. כשאחי הגדול הלך להחזיר אותה אמרו לו שהיא מתה והם קברו אותה. לימים בתעודת הפטירה שקיבלנו לאחר שניסו לברר שוב ושוב נכתב כי נפטרה בחול. אנחנו עדיין מחפשים אותה.