דולי ללוש

עלינו ארצה באפריל 1949 מטוניס, זוג הורים, מרים ושמעון ללוש ושתי בנות. אמא היתה בהריון בחודש חמישי וגרנו בפרדס חנה באוהל אחותי ששמה היה דולי נולדה בטוניס וגם אני דולי נולדה כנראה בסוף שנת 1947 .במהלך החודש הראשון בארץ אחותי דולי, חלתה באדמת ואושפזה בבית חולים. למחרת, באו ההורים לראות מה שלום ביתם ונאמר להם שהיא נפטרה. לא הראו להם גופה ולא נאמר להם איפה היא נקברה.

אחי נולד לאחר 4 חודשים באוגוסט 1949 בנהריה, כי בינתיים עברנו לגור בעכו ואבא שהיה נוטר נשאר לעבוד בפרדס חנה תקופה מסויימת.

תמיד היתה לי בלב משאלה שאמא צודקת ושיש לנו אחות באיזשהו מקום בעולם, אין לנו תעודת לידה רק תמונה. דולי היא הילדה עם שכמיה לבנה בצד ימין ואני בצד שמאל.

נינט שיינר