דינה ויוסף מלמד

אבא מספר שהיה בבית החולים והילד היה בסדר פחות או יותר אבא אפילו שיחק אותו. בבוקר באו לשם ואמרו להם שהילד מת. אבא ואמא ביקשו את הגופה אבל סילקו אותם משם.