ז׳ורז׳ט בנודיז

הורי עלו בשנת 1948 ממרוקו עם אחיותי ותינוקת כבת 4 חודשים, היא חלתה בשילשולים ואבי הביא אותה לבית החולים (לא זוכרים אם זה היה בית החולים בצריפין או ביה״ח קפלן ברחובות).
למחרת כשבא אמרו לו שהיא נפטרה, מבלי שהראו לא גופה ולא ת.פטירה. אמרו לו שרברו אותה בבית העלמין בקרית שאול, אך אבי הלך לשם ולא מצא דבר.
כשהגיע לגיל גיוס קיבלו הורי צו גיוס וגם באו מהצבא לחפש אותה.
לפני כ-18 שנים באו ממפקד האוכלוסין ושאלו עליה.
בשנת 1956 נודע לנו שהיא עברה טיפול גזזת בתל-השומר וגם היתה רשומה בקופת-חולים כללית עד שנת 1956.
כשזה נודע לי הלכתי למשרד הפנים לבקש ת.פטירה שלה. בתשובה ממשרד הפנים נאמר שאין להם רישום על פטירתה.
אני מקווה שנגיע אל האמת.

למחרת כשבא אמרו לו שהיא נפטרה, מבלי שהראו לא גופה ולא ת.פטירה.בשנת 1956 נודע לנו שהיא עברה גזזת בתל-השומר וגם היתה רשומה בקופת-חולים כללית עד שנת 1956.