אברהם וליזה ארג׳ואן

שמעון לבית ארג׳ואן נעלם בשנת 51 בערך, בגיל 8 חודשים. אחות טיפת חלב/עובדת סוציאלית שכנעה את האם להפקידו בבית הילדים שם נקי יותר/ יש מספיק מזון / יטופל על הצד היותר טוב וכו׳. כשנתקלה בסירוב מצד האם עברה לדמגוגיה. לאחר שחזרה שוב ושוב והבטיחה לאם שתוכל להגיע ולהניקו מתי שתרצה הסכימה האם. לא עברו ימים ספורים ובאחד הפעמים בהם הגיעה להאכיל את ילדה לא מצאה אותו, נאמר לה כי הוא חלה והועבר לבית חולים ביקור חולים בירושלים (היום ״שערי צדק״). בביה"ח לא איפשרו להם בתחילה להיכנס, לאחר מכן אמרו להם שהוא נפטר ונקבר. כאן התעורר חשדם ולכשהתעקש האב לקבל פרטים נוספים או אז צעקו עליו והזמינו לו משטרה שסילקה אותם מהמקום בגסות. מעולם לא התקבלה תעודת פטירה. בגיל 18 התקבל צו גיוס על שמו. בשנת 96 פניתי למשרד הפנים לקבל תעודת פטירה ונדחתי. לכשפניתי לארכיון של בית חולים בקור חולים נאמר לי במילים הללו: "כל התיקים. בארכיון ביה"ח של השנים 48 - 54 נשרפו בשריפה שפרצה בארכיון לפני כמה עשרות שנים.

מיכל שלו

כשהתעקש האב לקבל פרטים נוספים או אז צעקו עליו והזמינו לו משטרה שסילקה אותם מהמקום בגסות. מעולם לא התקבלה תעודת פטירה. בגיל 18 התקבל צו גיוס על שמו.