שלמה (סליימן) וצביה באוסי (בוסי)

ההורים: שלמה (סליימן) וצביה באוסי (עוברת לבוסי) עלו מתימן ב 1949. בזמן החטיפה התגוררו בליפתא. ב1950 נולד הבן הבכור- אריה. אמא ילדה בבית בליפתא. בגיל שנתיים וחצי לקחה אותו לבית חולים, בית חולים שערי צדק או ביקור חולים בירושלים. ("כל פעם שלקחה אותו לבית החולים האחיות היו מתעצבנות על אמא: "מה את מביאה אותו? הוא בריא כמו סוס""). כשלקחה אותו בפעם ההיא, אמרו לה שיש לו מום בלב או בריאות. הוא אושפז שם, כשבאו לבקר אותו למחרת, אמרו להם "הוא מת". סגרו עליהם את הדלת, הם היו כל כך תמימים. לא חקרו, לא ביקשו, לא צעקו. אמרו מת? מת. תנו לראות את הילד, אין ילד. מת. אמרו להם שהוא קבור בגבעת שאול או בהר הזיתים. אבל אין קבר. וכמובן שלא הראו להם את הגופה. לא יודעים אם יש תעודת פטירה. כל השנים אמא היתה בוכה ודיברו על הילד כל הזמן. נעשתה פנייה לוועדת שלגי. לא ברור מה עלה בגורלה.

תנו לראות את הילד, אין ילד. מתכל השנים אמא היתה בוכה ודיברו על הילד כל הזמן