אהרון ומזל גדקה

רות נולדה בבית ובגיל 3 חודשים אושפזה בהדסה ירושלים. אחרי כמה ימים הלכה מזל לבקר ואמרו לה שהילדה בסדר אבל לתת לה עוד כמה ימים. אחרי יומיים רצו ללכת להביא אותה. הביתה ומסרו להם דרך מזכירות המושב שרותי נפטרה. אהרון האבא ואח של מזל האמא הלכו להביא הגופה לקבורה ואמרו להם שאין מה לקחת כי קברו אותה כבר.