צדיק ושמחה ניסן
  • Country of Origin: Kurdistan
  • Year of Kidnapping: 1954
  • Complaint Submitted to a Committee: No