יעקב ומרים שרעבי
  • Country of Origin: Yemen
  • Year of Kidnapping: 1942
  • Complaint Submitted to a Committee: No
  • Country of Origin: Yemen
  • Year of Kidnapping: 1943
  • Complaint Submitted to a Committee: No