שרה חן
  • Country of Origin: Iran
  • Year of Kidnapping: 1952
  • Complaint Submitted to a Committee: Kadmi (1995)