רבקה ודויד בורפקר
  • Country of Origin: India
  • Year of Kidnapping: 1961
  • Complaint Submitted to a Committee: No