רבקה וראובן רוסק
  • Country of Origin: Yemen
  • Year of Kidnapping: 1959
  • Hospital: Dajani, Jaffa
  • Complaint Submitted to a Committee: No