ללא שם בת רחל ואהרון כהן
  • Year of Kidnapping: 1941
  • Place of Residence: Jerusalem
  • Complaint Submitted to a Committee: No