נוריה שמעון
  • Country of Origin: Iraq
  • Year of Kidnapping: 1951
  • Hospital: HaEmek, Afula
  • Complaint Submitted to a Committee: No