מרים ויהודה קארו
  • Country of Origin: Egypt
  • Year of Kidnapping: 1950
  • Complaint Submitted to a Committee: No