דויד ורינה (אלוני) סעיד
  • Country of Origin: Yemen
  • Year of Kidnapping: 1949
  • Complaint Submitted to a Committee: No
  • Country of Origin: Yemen
  • Year of Kidnapping: 1950
  • Complaint Submitted to a Committee: No