שרה ומשה אבורפאל
  • Country of Origin: Iran
  • Place of Residence: Jerusalem
  • Complaint Submitted to a Committee: No
  • Country of Origin: Iran
  • Place of Residence: Jerusalem
  • Complaint Submitted to a Committee: No